Styrelse och valberedning

 

Styrelsen sedan årsstämman 2020 är följande:

 

Ordförande: Magnus Lyckfjäll, 072 - 208 22 50 

Ledamot: Lars-Gunnar Andersson, 070-606 07 63 

Ledamot: Andreas Godsäter, 070-4965422

Ledamot: Wilhelm Jakobsson, 070-6240028

 

Suppleant: Tomas Fällman

 

Valberedning: Vakant. Om du vill vara med i valberedningen skicka ett mail eller ring ordföranden.