Aktuellt och nyheter

2023-03-27
Årstämma 2023 sker 15 April kl 1400 på Idre fjäll. Samling vid receptionen.
 
2022-04-24 
Årstämman sker den 8 maj kl 1800 via zoom enligt kallelse.
 
2022-04-22

 Pga sjukdom flyttas årsmötet. Ingen ur styrelsen har möjlighet att leda mötet på lördag.Ny kallelse kommer. Nya mötet sker digitalt via zoom.

2022-04-03
Årstämman sker på Idre fjäll den 23/4 2022 kl 1400. Samling receptionen.
 
2021-04-15
Årstämman sker via Zoom den 29/4 kl 19. Kallelse mailas ut.
 
2020-06-17
Infromation från styrelsen angående besiktning har mailats ut, om ni ej mottagit denna vänligen maila till föreningsmailen.
2020-05-15
 
Årstämman sker digitalt den 27/5 kl 1900.
Dagordning och övriga dokument läggs upp på hemsidan så snart dessa är klara. (finns under dokument)
 
Länk till mötet kommer att mailas ut, sker med stöd av verktyget ZOOM (ni kan ansluta via vanlig websida, men ladda helst ned ZOOM innan)
 
Det kommer att gå att ansluta från 1845 för att ge tid för tekniskt stöd. Mötet startar med en kort genomgång av teknik och struktur för att få till ett bra möte.
 
Om ni inte fått en länk till mötet senast den 20/5 mailar ni till brfgranjesvalen6@gmail.com
 

 

2020-04-30

Pga rådande situation kommer årsmötet genomföras på distans digitalt/telefon den 27 maj kl 19. Underlag kommer läggas upp på hemsidan. Mer information kommer.

2020-03-29

Stämman framflyttad pga rådande situation. Sker prel slutet av maj eller början av juni. Kallelse kommer.

2020-03-09

Årstämma sker den 17 April på Idre fjäll, tid och plats kommer i kallelse.

Flera medlemmar i styrelsen kommer att avgå, bla ordföranden. Därför söker vi nya medlemmar till styrelsen. Då vi saknar valberedning anmäls intresse att vara med i styrelsen till brfgranjesvalen6@gmail.com eller tfn till styrelsen.

 

2020-01-22

Idre fjäll vill förändra sättet att fakturera föreningen och dess medlemmar för bla VA, väg och snöröjning. Styrelsen anser ej avgiften skälig och har i dagsläget ej skrivit på avtalet med Idre fjäll. Den kostnad som kommer faktureras enskild brf ägare som ej har avtal med Idre fjäll bestämmer resp brf ägare om de vill acceptera eller bestrida. Bifogat ser ni brev till föreningen från Idre fjäll.

Svar gällande avtal och tjänster.pdf (908649)

 

2019-12-13


Vår ekonomibyrå NABO har felaktigt skickat ut årsavgifter till BRF Gränjesvålen med förfallodag 2019-12-31 vilket är felaktigt. Med anledning av detta har styrelsen bett dom ändra förfallodag till 30/4 2020. Dock kommer inga nya fakturor men det kommer inte att gå ut några påminnelser för än efter april 2020.
 

2019-10-14

Faktura från Nabo

 Fakturan avser avgiftshöjning för 2019, nästa avi för 2020 kommer som vanligt till våren. Nabo har ersatt Visma för förvaltning. Idre fjäll har avsevärt höjt vissa avgifter vilket föreningen bestridit.

Bredband

Föreningen står för infrastruktur fram till respektive lägenhet. Brf innehavare svarar själva för  abonnemang och ev. router. Mer info från leverantör kommer.

 

2019-04-09

Årsmötet sker på Idre fjäll långfredag kl 15 enl kallelse.

Årsredovisning samt budget för 2019 finns under dokument

2019-02-03

Årsmötet planeras att genomföras på Idre fjäll långfredag kl 19, kallelse kommer via mail och på hemsidan.

Mer info om bredband kommer när vi vet mer om tidpunkter för installation och praktiska detaljer.

 

2018-12-19

TILL ALLA MEDLEMMAR I BRF GRÄNJESVÅLEN 6 ANGÅENDE AVGIFTSAVISERING 2019

I dagarna har avier avseende årsavgift för 2019 aviserats med förfallodag 2018-12-28. Detta har skett genom ett misstag från vår ekonomibyrå i Uppsala som nu ändrat förfallodag till 2019-04-30. Det innebär att inga påminnelser eller avgifter belastas innan detta datum.  Observera, nya avier skickas inte ut.

 Således behöver inte erhållen avi betalas förrän senast 2019-04-30

Har ni några funderingar kring detta vänligen kontakta i första hand:

EKONOMISK FÖRVALTNING I UPPSALA AB

Hyresavdelningen

Tel: 018-70 70 920 (knappval 1)

Mail: hyra.uppsala@conzignus.se

Alternativt någon i styrelsen kontaktuppgifter hittar ni på www.brfgranjesvalen6.se

 

FIBERINSTALLATION

Vid styrelsemöte 2018-12-19 beslutades att föreningen kommer att ombesörja installation av fiber till samtliga lägenheter i föreningen. Investeringen kostar med den information vi idag har 888 750kr och finansieras troligen via lån från Swedbank. För att finansiera detta bedömer vi att en avgiftshöjning kommer att vara nödvändig. Förslag tas fram till årsstämman 2019.

I och med detta så vill vi ytterligare en gång förtydliga att föreningen tecknar avtal för anslutning.

Vi åter kommer i frågan med information när var och hur installationen kommer att ske via mail och vår hemsida https://www.brfgranjesvalen6.se/

 

LÅSSYSTEM OCH MEDLEMSUPPGIFTER

I samband med fönsterbyte upptäckte styrelsen att föreningen inte har ett enhetligt låssystem vilket skapar problem i samband med förvaltning av föreningens byggnader. Styrelsen arbetar med frågan. För att underlätta kontakt med medlemmarna samt att få ut information så måste vi uppdatera vårt register:

 Det finns även stora risker om det blir en vattenskada eller liknande.  Det är varje bostadsrättsinnehavares skyldighet att se till så att man snabbt kan få tillträde till bostadsrätten. Därför ska följande uppgifter lämnas till dan.marklund@gmail.com                   

1, Lägenhetsnummer

2, Kontaktperson

3, Mailadress

4, Telefonnummer

5, Hyresförmedlare tex Idre Fjäll eller annan eller ingen uthyrning

6, Om hyresförmedlare vem anlitas namn

7, Var kan styrelsen få tillgång till nyckel

         

ÅRSSTÄMMA 2019

Den planeras till påskhelgen 18-21 april 2019 då styrelsen hoppas att få ett högt deltagande. Är det någon som är intresserade av delta i styrelsen så skicka en intresseanmälan till dan.marklund@gmail.com                   

Datum och lokal kommer att meddelas via mail..

 

 

 

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt

 God Jul o Gott Nytt År

 
2018-11-19

Information om fiberdragning

 

Styrelsen för Brf Gränjesvålen 6 har varit i kontakt med ansvarig för Norra Dalarnas Stadsnät Jan Eriksson angående avtalet om Fiberanslutning. I samband med ägarmötet den 22 september informerade representant för Älvdalens kommun att de skall teckna avtal med varje bostadsrättsinnehavare om en kostnad på 20.000 kr per bostadsrätt.

 

Styrelsen ifrågasatte detta då vi menar att fiberanslutningen ska tecknas med Bostadsrättsföreningen. Norra Dalarnas stadsnät har backat och håller på att ta fram ett nytt avtal som vi har uppfattat kommer att utformas enligt:

Fiberanslutningen kommer att tecknas med Föreningen om en kostnad på 31.000 kr/fastighet. Bostadsrättsinnehavaren får en kostnad på 7.000 kr för en anslutning i fastigheten.

 

Om någon medlem skrev på ett avtal den 22 september är inte detta giltigt utan vi återkommer till Er när vi har fått förslaget till avtal på Fiberanslutningen.

 

 

2018-06-25

FIBERANSLUTNING

Idre Fjäll har informerat boende på Idre Fjäll att möjlighet att fibersansluta sina fastigheter inom kort.
Styrelsen utreder nu frågan men vi bedömer att vi har ringa kunskap i frågan, och söker därför medlem i föreningen som har god kunskap inom detta område och möjlighet att hjälpa föreningen med detta.
 

Hör av dig till:
Mail: brfgranjesvalen6@gmail.com
Alternativt till någon i styrelsen se https://www.brfgranjesvalen6.se/ under kontakta oss.

 

Med vänlig hälsning
Styrelsen  

 

2018-04-14

Årsstämma sker den 28/4 enligt kallelse årsstämma

 

2017-12-10

Nya utomhustermometrar

I samband med fönsterbytet så har de gamla utomhustermometrarna försvunnit och med anledning av detta så har föreningen köpt in ny trådlösa termometrar. På utsidan vid förråden har monterats en vit givare (drivs av batterier) vid samtliga lägenheter. Dock har vi inte haft tillgång att komma in i lägenheterna vilket gjort att inomhus så saknas en enhet (drivs av batterier) som visar aktuell temperatur inom och utomhus.

För att alla ska kunna få tillgång till dessa ber vi er att gå till stugservice på Idre Fjäll och hämta ut er enhet. Enheterna ligger där i kartong märkt med varje respektive stugnummer.

 

2017-07-14

Produktblad fönster inför bytet

Elit Objekt, Fast karm.pdf (161605)Elit Objekt, Fönsterdörr.pdf (359727)Elit Objekt, Vridfönster.pdf (259252)

 

Protokoll årsstämma finns under dokument.

 

2017-06-10

Hej medlemmar!
 
Nu närmar sig äntligen fönsterbytet. Det kommer bli vitmålade elitfönster med aluminium på utsidan. Kjell Halvarsson bygg utför arbetet.
 
 
Såhär ser planen ut:
 
Under denna period måste lägenheter spärras för uthyrning. Ni kan dock själva använda dem men arbetet måste kunna utföras utan störningar. Halvarsson kommer meddela efterhand lägenheterna är klara.
 

594,595,596,597 Spärras V37-V46.

598,599,600,601 Spärras V37-V46.

602,603,604,605 Spärras V37-V46.

610,611,612,613 Spärras V37-V44.

614,615,616,617 Spärras V37-V44.

618,619,620,621 Spärras V37-V44.

622,623,624,625 Spärras V37-V44.

626,627,628,629 Spärras V37-V44.

630,631,632,633 Spärras V37-V44.

560,561,562,563 Spärras V42-V50.

564,565,566,567 Spärras V42-V50.

568,569,570,571 Spärras V42-V50.

572,573,574,575 Spärras V42-V50.

580,581,582,583 Spärras V42-V50.

670,671,672,673 Spärras V42-V50.

 


--

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

 

2017-04-16

Kallelsen till Årstämman Söndagen den 30 april på Idre fjäll hittar ni här: Kallelse170429.docx (13085)

 

2016-07-28

Protokoll från årsstämman finns under dokument

 

2016-05-12

Kallelse till årstämman skickad via mail till medlemmarna

Ni hittar den även här

 

2015-12-08

Nya stadgar

De nya stadgarna röstades igenom på den extra årsstämman.

 

2015-05-13

Årsstämma

Årsstämman genomförs kl 16.00 den 31 Maj på Scandic Hotel Järva krog. Kallelse kommer via brev samt epost. Eventuella motioner skickas till brfgranjesvalen6@gmail.com senast en vecka innan årsstämman.

 

Vi vill även påminna om att vi söker engagerade medlemmar både till valberedning och styrelsearbete.

2015-03-31

Årsstämma

Årsstämman är planerad att genomföras den 31 Maj i Stockholm. Formell kallelse kommer. Eventuella motioner skickas till brfgranjesvalen6@gmail.com senast två veckor innan årsstämman.

 

2015-02-13

Nytt stugägaravtal

Styrelsen har tagit kontakt med Idre Fjäll för att se hur det nya avtalet ser ut. Styrelsens strävan är att kunna påverka det nya avtalet så att det blir så bra för oss stugägare som möjligt.

 

2014-11-25

Höij ́s Ventilation erbjuder installation av ljuddämpare

Erbjudande att installera ljuddämpare till ventilationen i lägenheten. Bostadsrättshavaren är enskild avtalspart gentemot leverantör, enskild bostadsrättsägare ansvarar själv för eventuell service, reparation eller underhåll. Klicka här. Obs, förlängd beställningstid till den 27/11

2014-11-21

Möjlighet att få fakturor från VISMA via e-post.

Från kvartal 2 2015 är det möjligt att få fakturor via e-post istället för brev. E-posta er mailadress till hyra-uppsala@visma.se om ni önskar detta.

 

2014-11-14

Föreningens nya hemsida

Vi är glada att kunna presentera vår nya hemsida. Här kan du hitta information om föreningen och vad styrelsen arbetar med. Vårt primära mål är att hålla dig informerad om föreningen. Se till att komma tillbaka ofta.

 

För att lättare och effektivare kunna nå alla medlemmar uppdaterar vi nu medlemsregistret med e-postadresser. Maila gärna din e-postadress med lägenhetsnummer till

brfgranjesvalen6@gmail.com