Mäklarinformation

Grundläggande information om Brf Gränjesvålen 6

Brf Gränjesvålen 6 med organisationsnummer 716456-9290 består av 60 lägenheter.

Kontakt

Mäklarbild beställs via NABO, de handhar även överlåtelser och pantsättningar.

För ytterligare information ber vi dig i första hand kontakta Ordförande Magnus Lyckfjäll 072-2082250.

Årsredovisning

Finns för nedladdning i rullistan till vänster på föreningens hemsida, under fliken "Årsredovisning".

Kontakta allltid vår förvaltare NABO gällande följande:

 

  • Lägenhetens andelsantal

  • Lägenhetens yta

  • Registrerad ägare till lägenheten

  • Åtagande mot föreningen/avgifter mm.

  • Pantsättning

Vänligen observera:

Tillförlitligheten och korrektheten av de dokument och den information som publiceras på den här sidan kan inte på något sätt garanteras av föreningen. I den mån du som mäklare, säljare eller köpare helt eller delvis lägger vikt vid informationen eller dokumenten är det viktigt att du varje enskilt fall får informationen verifierad av respektive part.

Överlåtelse och pantsättningsavgift

En överlåtelseavgift tas ut med 1195kr + 3,5% av gällande prisbasbelopp som betalas av köparen. Vid belåning av bostadentas en pantsättningsavgift ut om 1,5% gällande prisbasbelopp.

In- och utträdesansökan samt pantsättningar

Skickas till: 

Brf Gränjesvålen 6

NABO 12202, FE 617
107 76 Stockholm

Handläggningstid vid överlåtelse

Föreningen strävar efter en smidig och enkelhantering av överlåtelser. Föreningens målsättningen är att hanteringen ska vara klar inom cirka (10) arbetsdagar.  

(Juridisk person)

Juridisk person får förvärva lägenhet i Brf Gränjesvålen 6. Dock äger styrelsen rätt att neka juridisk person vid risk för att föreningen skall bli oäkta.

(Kreditupplysning)

Föreningen tar alltid kreditupplysning på blivande medlemmar.

Månadsavgifter

Månadsavgiften debiteras en gång per år i förskott. Säljaren och köparen reglerar själva ojämn period.

Uppvärmning, hushållsel och värme

Betalas av enskild

Vatten

Ingår i avgiften.

Brandvarnare

Brandvarnare ska finnas monterade irespektive lägenhet. Medlemmarna ansvarar själva för underhåll ochåteranskaffning av dessa.

Tvättstuga

Det finns ingen gemensam tvättstuga i föreningen. Idre fjäll tillhandahåller dock gemensam tvättstuga för omkringliggande stugområden.

Bostadsrättsförsäkring

Varje medlem måste teckna bostadsrättstillägg för hemförsäkring, detta ingår ej i föreningens åtagande.

Stadgar

Finns för nerladdning i rullistan till vänster på föreningen hemsida, under fliken "Stadgar". 

Äkta förening

Brf Gränjesvålen 6 betraktas som äkta förening då vi dels har minst tre bostadslägenheter och dels minst 60% av hela taxeringsvärdet för föreningens fastighet belöper på de till medlemmarna med bostadsrätt upplåtna bostadslägenheterna.