Fråga styrelsen om lov

Som bostadsrättshavare har du rätt att göra om din lägenhet, även om du faktiskt inte äger din fritidsbostad utan bara har nyttjanderätt. Enligt lag är skyldig att hålla bostaden i gott skick, men du avgör själv när det är dags att t ex måla om, byta vitvaror, lägga nytt golv, måla och tapetsera eller på andra sätt fräscha upp lägenheten. Idre fjäll har dock framfört önskemål om att lägenhetsinnehavare som avser hyra ut sin lägenhet ska hålla bostaden i ett upprustat skick.

Du måste fråga styrelsen om lov när det gäller:

  • ingrepp i en bärande konstruktion,

  • ändring av befintliga ledningar för avlopp värme, vatten, el, TV, radio och annan väsentlig förändring av lägenheten.

Vissa ingrepp kräver dessutom bygglov, till exempel ingrepp i bärande konstruktion.

Enligt bostadsrättslagen får inte styrelsen neka dig tillstånd om inte "åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen". Mycket är således  tillåtet om det bara utföres på rätt sätt. Arbetet skall vara fackmässigt utfört. Detta kräver som regel en fackman.

Begreppet fackmässigt innebär att om du utför arbetet själv så måste du följa de branschregler som finns exempelvis vid våtrumsrenovering. Om du inte följer dessa anvisningar korrekt anses inte åtgärden som fackmässig. 

Vid en skada kan försäkringsersättning helt utebli om du inte följt meddelade ansvisningar eller om åtgärderna varit bristfälligt eller inte varit fackmässigt utförda.

Ett bra råd är att fråga styrelsen först, om du känner osäkerhet, så slipper du problem i efterhand.

 Några exempel på vad du får respektive inte får göra utan tillstånd från styrelsen

JA - Innertak

Det är fritt fram att sätta upp innertak. Det kräver inget tillstånd. Ska du installera spotlights - låt en behörig elektriker dra elen.

NEJ -  Kök

Att flytta på köket kräver både styrelsens tillstånd och bygganmälan.

JA - Köksutrustning

Det är du själv som ansvarar för att byta ut vitvaror, köksluckor och annan köksutrustning.

JA- Telefon och kabel-TV

Du får själv dra nya ledningar inne i lägenheten.

NEJ - Balkong/Terrass/Fasad

Om du vill sätta upp en vädringshängare, markis eller liknande behöver du styrelsens tillstånd. Detsamma Alla åtgärder som medför ingrepp i fasad eller utsida av balkongen/terassen kräver styrelsens medgivande.

JA - El

Återställa säkring (efter avhjälpt fel), byta glödlampor, montera skarvsladdar, byta fast installerade strömbrytare och vägguttag.

NEJ - El

Utförande av fasta installationer får endast utföras av behörig elinstallatör enligt Elsäkerhetsverket.

NEJ - Badrum

Du får inte flytta badrummet eller flytta om avloppsrören utan att söka tillstånd från föreningen. Ingreppen kräver dessutom bygganmälan. Tänk på att de flesta tvister som uppstår efter renoveringar gäller just vattenskador, vilket kan bli dyrt för hela föreningen.

JA - Badrumsporslin

Du bestämmer själv om du vill byta ut din WC-stol eller annat porslin i badrummet.

NEJ - Ventilation

Du får inte göra ingrepp eller installationer i lägenhetens ventilationssystem utan tillstånd från föreningen.

NEJ - Radiatorer (Element)

För att flytta element måste du begära tillstånd från styrelsen.